Konferencja - jak zmienić polską wieś

Nowości | 12 czerwiec, 2014

Po raz pierwszy miasto Skoczów, LGD Cieszyńska Kraina, Bank Spółdzielczy w Skoczowie wraz z Bankiem Spółdzielczym w Cieszynie zorganizowali spotkanie osób reprezentujących świat polityki, biznesu, nauki i ekonomii. Konferencja poruszająca problematykę ekonomiczną i społeczną współczesnej wsi w Polsce i Unii Europejskiej odbyła się 6 czerwca w skoczowskim Teatrze Elektrycznym i była okazją do podjęcia rzeczowej debaty na temat współpracy sektora samorządowego, biznesu oraz społecznego w kontekście efektywności wykorzystania funduszy unijnych. Piątkowy dzień wypełniła merytoryczna dyskusja, w której udział wzięli m.in. prof. Czesław Nowak, dr Jan Olbrycht, Alina Rakowska, Krystyna Binek – Angełowa, Piotr Rucki oraz pracownicy Urzędu Marszałkowskiego z Katowic.

Konferencję otworzyła Pani Janina Żagań Burmistrz Skoczowa wraz z Jerzym Szalbotem Prezesem LGD Cieszyńska Kraina.

Pierwsza z konferencyjnych debat poprowadzona przez dr Jana Olbrychta obejmowała tematykę Wspólnej Polityki Rolnej. Podjęto próbę odpowiedzenia na pytanie czy w bieżącej sytuacji makroekonomicznej uzasadnione jest przesuwanie środków ukierunkowanych na rozwój obszarów wiejskich (II filar WPR) na rzecz filaru pierwszego obejmującego m.in. płatności bezpośrednie. Przedstawiono również zagadnienia z zakresu odnowy obszarów zurbanizowanych, borykających się z problemem degradacji społeczno-ekonomicznej z uwagi na utratę dotychczasowych funkcji administracyjnych i gospodarczych. Wskazano, iż rewitalizacja tych obszarów powinna być nie tylko instrumentem odbudowy, ale również źródłem wzrostu miejskich zasobów i infrastruktury przy konieczności optymalizacji ich wykorzystania. Szeroko poruszono problematykę umowy o wolnym handlu pomiędzy Unią Europejską a USA w kontekście szans i zagrożeń dla polskiego przemysłu i wsi. Podkreślono, iż przedmiotowa umowa będzie największym globalnym porozumieniem gospodarczo-handlowym w historii, obejmującym jedną trzecią światowego handlu.

Profesor Czesław Nowak z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie wskazywał, iż z biegiem lat, zwłaszcza po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, zmieniło się oblicze polskiej wsi i miasteczek. Zmieniły się warunki życia ich mieszkańców, zmalał dystans dzielący ludność wiejską od mieszkańców miast. Istnieje jednak długa lista spraw, które negatywnie rzutują na konkurencyjność polskiego rolnictwa i jakość życia na obszarach wiejskich. Zbyt wiele jest gospodarstw bardzo małych – zapewniają one wprawdzie egzystencję rodzinom rolniczym, ale na bardzo niskim poziomie. Dlatego tak ważne jest budowanie odpowiednich warunków do rozwijania przedsiębiorczości, czyli stwarzania nowych miejsc pracy aby zapobiegać migracji i starzeniu się społeczeństwa. Należy dążyć do tego aby polska wieś nie tylko dostarczała coraz więcej dobrej żywności, ale przede wszystkim stwarzała dogodne warunki do życia i wypoczynku. Aby ten scenariusz się realizował potrzebne są mądre decyzje w zakresie wykorzystania funduszy unijnych. W tym zakresie to właśnie banki spółdzielcze odgrywają niebagatelną rolę, co zilustrowała prezentacja przygotowana przez Panią Krystynę Binek - Angełową Prezesa Banku Spółdzielczego w Skoczowie.

Banki Spółdzielcze od ponad 140 lat są związane z lokalnymi społecznościami na Śląsku Cieszyńskim, od lat współpracują z sektorem rolno-spożywczym oraz rolnikami. Od chwili wejścia Polski do Unii Europejskiej banki spółdzielcze znacznie urosły, zwiększając depozyty, na ten wzrost wpływ miały niewątpliwie kierowane środki pomocowe do klientów banków, z tytułu dopłat bezpośrednich, czy dotacji. To jak ważnym partnerem w rozwoju polskiej gospodarki są banki spółdzielcze unaocznił kryzys z 2008r., kiedy inne banki wstrzymały akcję kredytową, a sektor spółdzielczy znacznie zwiększył kredytowanie gospodarki, głównie małych i średnich przedsiębiorstw na terenach wiejskich. Banki spółdzielcze służą doradztwem finansowym z prawdziwego zdarzenia, bo są zainteresowane aby ich klientom dobrze się powodziło, a planowane przez nich inwestycje były dobrze przygotowane, rentowne, tak by klienci nie wpadali w kłopoty na skutek nadmiernego zadłużenia, błędnie policzonego zwrotu z inwestycji czy niedopasowanych produktów kredytowych. Banki spółdzielcze udowodniły, że są bezpiecznym partnerem finansowym, marzą o tym by ich udział w rynku był porównywalny z bogatymi gospodarkami Unii Europejskiej, gdzie jest zupełnie oczywistym, że bankiem pierwszego wyboru jest bank lokalny, o lokalnym kapitale, co podkreślała Alina Rakowska Prezes Banku Spółdzielczego w Cieszynie.

Na zakończenie konferencji, dzięki prezentacji przygotowanej przez Piotra Ruckiego Wiceprezesa LGD Cieszyńska Kraina, uczestnicy mogli zapoznać się z dotychczas zrealizowanymi projektami oraz ich wpływem na poprawę funkcjonalności przestrzeni publicznej. Wskazano również, że dzięki środkom unijnym udało się stworzyć miejsca pracy oraz zorganizować liczne wydarzenia kulturalne.

Sądzę, iż zorganizowana konferencja była świetną okazja do wymiany poglądów i doświadczeń, o czym świadczą liczne rozmowy kuluarowe oraz liczba debat tematycznych, w których wiedzą i doświadczeniem podzieliło się aż 9 prelegentów, a w całym wydarzeniu udział wzięło ponad 100 gości z całego powiatu cieszyńskiego - podsumowuje pomysłodawca konferencji, Wiceprezes LGD Cieszyńska Kraina Grzegorz Sikorski.

 

 

autor: admin | tagi: bank spółdzielczy, konferencja

Bilans minionego roku

Nowości | 05 luty, 2014

Początek roku sprzyja tworzeniu planów na przyszłość i jednocześnie jest okazją do podsumowania pracy ostatnich 12 miesięcy. Zadajemy sobie wtedy pytanie jaki był ten mijający rok? Czy był rokiem udanym, czy straconym?

 

Dla mnie osobiście był rokiem udanym, zwłaszcza w kontekście pracy zawodowej i społecznej. Jako osoba zorientowana na osiąganie jak najlepszych rezultatów w życiu zawodowym, czy prywatnym podejmuję się różnych inicjatyw, których celem jest rozwój instytucji, w których pracuję czy udzielam się społecznie.

 

Jaki jest mój bilans? W sferze zawodowej ocenę pozostawiam moim przełożonym, natomiast skupię się na ocenie moich dokonań na niwie społecznej, w tym w szczególności na pełnionej funkcji wiceprezesa w LGD "Cieszyńska Kraina". Z perspektywy 12 ostatnich miesięcy sądzę, iż poświęcony czas i energia nie poszły na marne. Moim zdaniem udało się zaktywizować kapitał społeczny jaki drzemał w lokalnej społeczności o czym świadczy chociażby mnogość zrealizowanych projektów oraz rosnąca liczba wnioskodawców z każdym następnym ogłaszanym konkursem. Dzięki programowi Leader sami decydujemy jakie pomysły i przedsięwzięcia są i będą realizowane, a ścisła współpraca z partnerami społecznymi i gospodarczymi (w tym z Bankiem Spółdzielczym w Cieszynie) zaowocowała ciekawymi przedsięwzięciami w ubiegłym roku.

 

Członkostwo Banku w LGD nie jest przypadkowe i mocno o niego zabiegałem. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta - najpierw trzeba zrealizować projekt, a potem następuje refundacja poniesionych kosztów, więc pomoc Banku w wielu przypadkach jest nieodzowna. Wzajemna współpraca może owocować tutaj obopólnymi korzyściami - LGD łatwiej będzie realizować Lokalną Strategię Rozwoju wiedząc, że beneficjenci mogą korzystać z usług Banku, który oferuje produkty "szyte na miarę". Z kolei Bank może realizować swój podstawowy cel, czyli "przekuwanie lokalnego pieniądza w lokalny rozwój". To uczestnictwo Banku z Cieszyna w strukturach organizacji non profit sprawia, że wyróżnia się on na tle innych instytucji finansowych. Swoim znajomym mówię, że Bank, w którym pracuję jest Bankiem z długoletnią, wspaniałą historią (i nie jest to bynajmniej relikt minionej epoki). Mówię, że jest to Bank z pomysłem na przyszłość! Instytucja bez pomysłu na przyszłość nie mogłaby przecież tak długo funkcjonować i to z takim powodzeniem. Bank z pomysłem wg mnie to instytucja przy pomocy której możemy ziścić swoje plany i marzenia, to partner, który pierwszy zrewiduje nasz pomysł i doradzi, co należy zmienić by było lepiej i efektywniej. Gdzie tkwi źródło sukcesu tego pomysłu na przyszłość? Sądzę, że w ludziach, którzy nie są tylko finansistami z krwi i kości, ale osobami z pasją, które niejednokrotnie z wielkim oddaniem wykonują swoją pracę, dla których największą nagrodą są sukcesy klientów, którzy rozsławiają cieszyński region w Polsce i na świecie.

 

Dwie różne instytucje (LGD i Bank) a tyle wspólnego. Dlatego jestem pewien, że w nowej perspektywie budżetowej dzięki wzajemnej, ściślejszej  współpracy uda się zrealizować jeszcze więcej ciekawych projektów i wydarzeń podnoszących jakość życia na terenach wiejskich, a tym czasem zachęcam do bieżącego śledzenia naszej strony internetowej: www.cieszynskakraina.pl

 

Grzegorz Sikorski

Wiceprezes

LGD Cieszyńska Kraina

Zobacz prezentację  >>

autor: admin | tagi:

O polisolokatach

Nowości | 08 styczeń, 2014

"Polisolokaty to wynaturzenie rynku. Większość krajów sobie z nimi poradziła. Polska nie" to cytat z artykułu o wdzięcznym tytule "Diabelskie sztuczki", który ukazał się w Dzienniku Gazecie Prawnej 3-6 stycznia 2014r. 

Polecam przeczytanie artykułu wszystkim osobom, które w sposób świadomy pragną zarządzać swoimi finansami oraz rozszerzać wiedzę na temat łupieżczych praktyk niektórych instytucji finansowych, głównie z zagranicznym kapitałem. 

Problematyka polisolokat była opisana przez rzecznika ubezpieczonych w 2012r., pozwy kierowane do sądów przez zdesperowanych klientów rozstrzygają sądy powszechne, Komisja Nadzoru Finansowego pracuje nad nową rekomendacją dotyczącą ubezpieczeń. A życie toczy się dalej, wiele osób nadal ulega magii wirtualnych zysków, obdarza zaufaniem mało znane instytucje, pośredników, nie dostrzegając zagrożeń, powierza im często z wielkim wysiłkiem wypracowane oszczędności.

Nasz Bank nigdy takich produktów swoim klientom nie oferował i nie ma zamiaru oferować. Dobro i zadowolenie klienta jest dla nas sprawą kluczową. Działamy na cieszyńskim rynku od 140 lat i dalej chcemy działać, nie jak większość instytucji  finansowych, które mogą w każdej chwili zgarnąć zyski i wycofać się do swoich macierzystych krajów.

Zdarza mi się w rozmowach wskazywać na nieetyczne praktyki podmiotów działających na naszym, polskim rynku finansowym, a w odpowiedzi słyszę, że skoro innych oszukali to może już im wystarczy, a mnie (moją firmę) to potraktują rzetelnie.

Ku rozwadze polecam komunikat opublikowany przez KNF, z którego wynika że rok 2013 był rekordowym pod względem nałożonych kar finansowych za nieuczciwe działania oraz  w zakresie złożonych zawiadomień do prokuratury.

W Nowy Rok 2014 wchodzę z przekonaniem, że słynna afera Amber Gold nie nauczyła naszych rodaków krytycznego myślenia przy powierzaniu swoich oszczędności różnym pomiotom działającym na polskim rynku.

A Państwu życzę rozwagi i roztropności przy podejmowaniu w 2014 roku różnych decyzji finansowych.

 

Alina Rakowska

artykuł

autor: admin | tagi: finanse

Ondraszek dla Banku Spółdzielczego w Cieszynie

Nowości | 20 grudzień, 2013

W dniu 23 listopada 2013r. już po raz dwunasty został zorganizowany Wieczór Ondraszkowy. Nagroda Ondraszka przyznawana jest przez Zarząd Koła nr 6 Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w celu uhonorowania wkładu osób lub zespołów w krzewieniu kultury regionu, za kontynuowanie i propagowanie tradycji polskiej, a także za działalność przyczyniającą się do rozwoju Śląska Cieszyńskiego. Ondraszek słynął z niepospolitej odwagi, nie ulegał przeciwnościom, uznawany był za obrońcę biednych i uciśnionych, wyrównującym ludzkie krzywdy.

W bieżącym roku to wyróżnienie przypadło dla Banku Spółdzielczego w Cieszynie oraz dla Macierzy Szkolnej w Republice Czeskiej. Bank otrzymał Ondraszkową laskę z wizerunkiem zbójnika wyrzeźbioną przez Tomasza Rzeźniczaka z Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie oraz bruclik. Nagrodę odebrał Jacek Zając Wiceprezes Zarządu Banku z rąk Prezesa Koła Józefa Swakonia.

Kapituła Nagrody przyznając Ondraszka dla Banku uzasadniła swój wybór następująco:

"Instytucja ta, zrodzona z niezależnej myśli polskich środowisk w Monarchii Austrowęgierskiej na Śląsku Cieszyńskim, powstała sto czterdzieści lat temu jako ekonomiczne zaplecze poczynań gospodarczych, oświatowych i kulturalnych społeczności polskiej, przyjmując pierwotną nazwę Towarzystwo Oszczędności i Zaliczek. Z Towarzystwem Oszczędności i Zaliczek związane były takie postacie jak Hilary Filasiewicz, czy Adam Sikora. Doprowadzili oni do rozkwitu Towarzystwa, tworząc jego liczne przedstawicielstwa na całym terenie ówczesnego Księstwa Cieszyńskiego, poczynając od Bogumina, Orłowej, Karwiny, Cieszyna, Skoczowa, Trzyńca, Jabłonkowa, Łazów, Błędowic Dolnych. Dzięki wypracowanym zyskom, a także powstałemu wokół tej instytucji środowisku, Towarzystwo zaczęło wspierać polską oświatę i kulturę. To między innymi tam skupione postacie podjęły się utworzenia Macierzy Szkolnej Księstwa Cieszyńskiego, która za główny cel postawiła sobie utworzenie i utrzymanie sieci polskiego szkolnictwa w obszarze objętym swym działaniem...

Hasło "Nie kładź pieniędzy w obce kasy" było wyznacznikiem lokalnego patriotyzmu, a instytucja ta odpłacała się społeczności lokalnej przez cały okres historii swego istnienia, dzieląc się w części zyskami dla wspierania inicjatyw lokalnej społeczności. Bank Spółdzielczy w Cieszynie - bo taką obecnie nosi nazwę najstarsza instytucja finansowa na Śląsku Cieszyńskim, wielokrotnie dowiódł, że z obranej i przyjętej przez siebie strategii nie zszedł."

 

autor: admin | tagi: bank, nagroda, Ondraszek
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 następna »